שיחות לחזק ולפתח את הקשרים הפרלמנטריים בין סוריה לאיראן

דמשק – סאנא

הוועדות של ענייני ערב חוץ ומהגרים, ביטחון לאומי וידידות סורית-איראנית במועצת העם, דנו היום עם ו’חיד ג’לאל זאדה ראש וועדת הביטחון הלאומי ומדיניות החוץ במועצת שורא האיסלאמית האיראנית והמשלחת הנלווית אליו, בפיתוח ובחיזוק הקשרים הפרלמנטריים הדו-צדדיים.

חברי הלשכות הדגישו  את הצורך להגביר את הקף  שיתוף הפעולה בין סוריה  לאיראן מכל הבחינות ובמיוחד  השאלות בעלות העניין המשותף בנוסף לזירוז הפגישות והביקורים ההדדיים כדי ללמוד מהניסיון האיראני בנושא ההתמודדות עם הסגר הכלכלי.

הם העלו על נס את התמיכה האיראנית בסוריה מדינית וכלכלית על אף הלחצים השרירותיים המוטלים על שני העמים הסורי והאיראני במסגרת התוכנית הציו-אמריקנית המיועדת לפגוע בציר ההתקוממות אשר הניצחון יהיה נחלתו ללא שום טיפה של ספק.

זאדה והמשלחת הנלווית אליו הדגישו שביקורים כאלה מיועדים לחזק את מרקם הקשרים ולקדם אותן לטובת אינטרסיהם של עמי שתי המדינות הידידות.