נפילת חלל אחד ופציעת אחרים בהתפוצצות מוקש של טרור בריף אידלב

אידלב – סאנא

אזרח אחד נפל חלל ואחרים נפצעו כתוצאה להתפוצצות מוקש שהשאירו הטרוריסטים לפני הבסתם בחוות ח’אן שיח’ון שבפריפריה הדרומית של אידלב.

יש לציין כי המוקש התפוצץ היום ליד אזרחים שעבדו בקטיפת פיסטוקים בחוות ח’אן שיח’ון וכתוצאה היה מה שנזכר לעיל.