עצרת מחאה מול לשכת הוועדה הבינלאומית לצלב האדום בשל פשע נתוק מי השתיה במחוז העיר על ידי הכבוש הטורקי