הצבא הערבי הסורי מספק הגנה ל 107 בני אדם מאלגוטה המזרחית