פתיחת עבודות הוועידה השלישית של טכנולוגיה תעשיית המלט

דמשק – סאנא

בהשתתפותן של משלחות ערביות וזרות, נפתחו היום בדמשק עבודות הוועידה השלישית של טכנולוגיה תעשיית המלט אשר ידונו במהלך 3 ימים בטכנולוגיות המודרניות של תעשיית המלט והפחתת השפעתה השלילית על הסביבה.

יש לציין שלוועידה אשר אורגנה בשיתוף פעולה עם משרד התעשיה, הצטרפו נציגי חברות של כמה מדינות ובהן סין, מצרים, איראן, עיראק, ירדן ושוויץ.