פעילויות פסטיבל ” אלקלעה ואלוואדי ” נפתחו באזור הכפרי המערבי של חומס