אישה מעיר אלסווידאא מייצרת עסק קטן משלה ומספקת הזדמנויות עבודה לנשים

אלסווידאא – סאנא

ארבעה עשר נולים מעץ בגודלים שונים הועסקו על ידי הגברת ניהאד נאוואף זיין אלדין מהעיר שהבא באלסווידאא כחלק מפרוייקט ייצור ידני ביתי קטן לייצור צעיפים ויריעות צמר, דבר שהביא לה את ההכנסה הפיננסית המתאימה לענות על מצרכי בני משפחתה.