ביקורו של שר החוץ הסיני באזור זכה בהתעניינות רבה

דמשק – סאנא

ביקורו של שר החוץ הסיני וואנג ביי באזור המזרח התיכון בתקופה שבין 17-20 לחודש השוטף, זכה בהתעניינות רבה בקרב החוגים המדיניים, הדיפלומטיים וההסברתיים.

ביקור זה בא במסגרת חידוש הדיפלומטייה הסינית כלפי מדינות האזור, והוא הביקור השני לשר החוץ הסיני במהלך השנה השוטפת שכלל את סוריה, מצרים ואלג’ריה.