האו”ם מדגיש שוב את אי הליגיטימיות של ההליכים הישראליים בגולן הסורי הכבוש ובשטחים הפלסטיניים

ביירות – סאנא

האו”ם הדגיש שוב כי ההליכים הישראליים כולל הליכי הסיפוח וההפרות נגד האזרחים בגולן הסורי הכבוש אינם  ליגיטימיים.

וועדת האו”ם הכלכלית והחברתית של מערב אסיא “ESCWA” קבעה בדו”ח משלה כי ההתחייבות בחוק הבינ”ל ואי ההתחמקות מהעונש הם שני תנאים עיקריים למען השגת השלום והצדק לכל עמי האזור.

הדו”ח ציין עוד כי אי אפשר להשיג את הפיתוח המתמיד בשטחים הפלסטיניים הכבושים בצל ההליכים שמבצעת ישראל שם בהדגישו את הצורך להפסיק הליכים אלה שמעכבים את המאמצים של המאבק בנקיף הקורונה ושל הבטחת סיוע אנושי נוסף לפלסטינים.