חמשה חללים הלכו לעולמם כתוצאה מהתקפות טרור בדמשק, חלב, ולאטקיה