עצרת סולידריות ברצועת עזה עם השבויים הפלסטינים

אל-קודס הכבושה – סאנא

כלי תקשורת פלסטיניים מסרו כי עשרות תושבים פלסטינים מרצועת עזה הנצורה, פתחו בעצרת סולידריות כאות תמיכה בשבויים הפלסטינים שבתוך מעצרי הכיבוש הישראלי.

יש לציין שהמאורע התקיים מול מעון הוועדה הבינ”ל של הצלב האדום, ובמהלכו הרימו הפלסטינים את דגל מולדתם ותמונות השבויים החולים אשר מצבם הבריאותי הלך וקרס כתוצאה לרשלנות הרפואית בכוונה מצידם של שלטונות הכיבוש הישראלי, ובכן הארגונים והממסדים הבינ”ל הרלוונטיים ובראשם או”ם והצלב האדום נדרשים למלא אחר חובותיהם האיתיות, החוקיות וההומניטריות ולהתערב מייד כדי להציל את חייהם של השבויים ולהפעיל לחץ על ישראל למען שתשחרר אותם.