עצרת הזדהות באלבירה עם האסירים הפלסטינים בבתי המעצר של הכיבוש