משרד החוץ הפלסטיני.. התמיכה האמריקנית בכיבוש מעודדת אותו להרחיק לכת בפשעיו נגד הפלסטינים

אלקודס – סאנא

משרד החוץ הפלסטיני הדגיש כי התמיכה האמריקנית בכיבוש מעודדת אותו להרחיק לכת בפשעיו נגד הפלסטינים.

סוכנות ו’פא על פי הודעת משרד החוץ שפרסם היום כי שלטונות הכיבוש מנצלים את התמיכה האמריקנית להסלים את התקפותיהם נגד הפלסטינים, והעמקת ההתנחלות כדי לישם את תוכניות הסיפוח הקולוניאליסטיות.