השקת ועידת הרפורמה המינהלית … המהנדס ערנוס : פרויקט הרפורמה המינהלית הוא הישג עם ידיים ומומחיות לאומיות והוא שובר את המצור המוטל על סוריה

דמשק – סאנא

העבודות של ועידת הרפורמה המנהלית, המתקיימת לראשונה, החלו היום לעשות פגישה בין המשרדים השונים תחת הסיסמה “ניהול אפקטיבי .. כלפי מוסדות דינמיים”, במטרה לדון את הבעיות הנפוצות בקרב כל המשרדים, ברמת המבנה הארגוני ומשאבי האנוש העובדים בהם ומציעים כיצד לטפל בהם.

הוועידה תביא בסדר יומה גם עד סוף החודש את הצגת תוצאות פרויקט הרפורמה המינהלית ותניח אותן על שולחן המשרדים השונים בכדי לפרסם המלצות סופיות, לאשר את המבנים הארגוניים שלהם ולאמץ מפת  משאבי אנוש ומשרות תעסוקה פנויות בסוריה.

ראש הממשלה המהנדס חוסיין ערנוס, אמר בנאומו במהלך הוועידה : היום אנו עוקבים אחר הצעדים הביצועיים של פרויקט הרפורמה המינהלית שהקים נשיא הרפובליקה בכדי לצייר מחזה ניצחון נוסף בקרבות שכבודו מנהל, וזאת בעזרת בני המדינה ומוסדותיה לשמור על המוסדות הללו, ללכת הלאה לפתח אותם ולשפר את יכולותיהם, כדי לנהל מדיניות ומשימות המדינה ולהשיג את יעדיה ותוכניותיה לפיתוח בר קיימא ומקיף.