משלחת של משרד התעשיה העיראקי דן בעיר חלב בדרכים לחיזוק היחסים הכלכליים, תעשיתיים ומסחריים