כיבוי שריפה שפגעה בייבול החקלאי ובעצי הפירות בפריפריה המערבית של חומס