חברת הטיסה של אג’נחת א-שאם התחילה את טיסותיה בין ביירות וחאלב