סוריה: טענתה של השגרירות האמריקנית ליד האו”ם בקשר להקפדה על המצב האנושי של העם הסורי משוא פנים מדיני גלוי

ניו יורק – סאנא

המשלחת הסורית הקבועה ליד האו”ם גינתה את ההצהרות התוקפניות של הנציגה האמריקנית הקבועה ליד האו”ם ביחס להארכת החלטת המכניזם של הכנסת סיוע אנושי לאדמות הסוריות וראתה במכניזם זה כהפרה לחוק הבינ”ל וסחיטה מדינית ואנושית.

המשלחת הבהירה כי הצהרות אלה קולעות להסיט את תשומת הלב ממכניזם זה שמפיר את שלום ואחדות השטחים הסוריים.

המשלחת הסורית ציינה כי טענתה של הנציגה האמריקנית בקשר להקפדה על המצב האנושי של העם הסורי בנוסף לטענות שארצות הברית מגישה סיוע אנושי לעם הסורי מהוות משוא פנים מדיני גלוי שלא עומד בקנה מידה אחד עם הצעדים הבלתי אנושיים והחד צדדיים שמטיל הממשל האמריקני על העם הסורי.

המשלחת הוסיפה כי על הנציגה האמריקנית להודיע במקום זה על סיום הכיבוש האמריקני לחלק מהאדמות הסוריות ולהפסיק את גזילת הנפט והתבואות החקלאיות של העם הסורי.