בני הקהילה הסורית ממשיכים בחגיגות של ממוש הבחירות לנשיאות … אשים ורשיות ערביים ובינ”ל מצינים את ההשתתפות העממית המורחבת בבחירות