שכירי הכיבוש הטורקי חטפו אזרח ומעלו את רכוש התושבים בתל תמר

אל-חסכה – סאנא

שכירי הכיבוש הטורקי בקרב הטרוריסטים עודנם ממשיכים לבצע את פשעיהם בקרב התושבים שבתוך הכפרים והעיירות אשר כבשו בריף אל-חסכה.

מקורות מקומיים שם ציינו כי השכירים חטפו אחד התושבים ומעלו 200 כבשים בכפר גראבית במערב תל תמר שבפריפריה הצפון-מערבית של אל-חסכה.