רופאי השיניים בסוריה גינו את התקפות הישות הציונית נגד הפלסטינים ואתריהם הקדושים

דמשק – סאנא

איגוד רפואי השיניים בסוריה גינה בחריפות את התקפות היישות הציונית נגד הפלסטינים ואתריהם הקדושים ואשר גרמו לנפילת הרבה חללים ופצועים ולהיגור מאות אזרחים חפים מפשע.

האיגוד קרא לקהילות הערבית, האזורית והבינ”ל לגבש עמודה אחת ולהוקיע את מדיניות הישות הציונית המבצעת את הנפשע בפשעים בקרב בני העם הפלסטיני הזכאים להקים את מדינתם העצמאית שבירתה אל-קודס.

האיגוד הדגיש כי סוריה מעולם לא שינתה את מדיניותה התומכת בעם הפלסטיני ובזכות ההגדרה העצמית שלו, חרף כל האסונות שאפפו אותה.