חומס ולטקיה – עצרות הזדהות עם זכאות בחירות הנשיאות – נשתתף בבחירות למען עתיד סוריה