שעבאן: העם הפלסטיני הוכיח עם ההתקוממות שלו כי הישות הציונית היא הטרוריסטית

דמשק – סאנא

היועצה המיוחדת בנשיאות הרפובליקה ד”ר בות’יינה שעבאן הדגישה שהעם הפלסטיני עם דביקותו בזכויותיו ובעמדותיו האומרות כי הנפילה חלל וההתקוממות טובות מהכניעה, הוכיח שהאוייב הציוני הוא אשר מבצע צעדי הטרור נגד עם החפץ בחיים החופשיים בתוך אדמתו.

שעבאן הדגישה שהכיבוש לא יוכל להאריך ימים, השחרור בדרך ואל-קודס היא המצפן, ודמי החללים לא יהיו לשווא, ובכן הקול הפלסטיני יילך ויגיע לכל רחבי העולם.