בורטניקוב : מעשי השוד האמריקניים בסוריה – מנהג קולוניאליסטי

מוסקבה – סאנא

ראש וועדה הפיתוח התרבותי במועצה המקומית של הבירה הרוסית מוסקבה אלקסנדר בורטניקוב    מתח היום ביקורת נגד מעשי השוד האמריקניים והדגיש כי הם המשך של מנהג קולוניאליסטי אשר ושינגטון יישמה בעבר בכל העולם ומיישמת כיום  באזור המזה”ת.

הוא הדגיש כי ושינגטון רואה באזור המזה”ת כמופקר לה ולאינטרסיה למען שתוכל לשדוד את משאביו הטבעיים כפי שעשתה בסוריה, וגם מעשי המשטר הטורקי בצפונה מהווים הפרה לכל האמנות הבינ”ל והתעבות בלתי חוקית בענייני הפנים שלה.

בורטניקוב ציין כי הארגונים  החברתיים ברוסיה תומכים בשיטתו של הנשיא ולדימיר פוטין המגינה על ריבונות ועצמאות סוריה.