שבטי אזור אל-ג’זירה : יש לגרש את הכובושים האמריקנים והטורקים ולתרום חלק פעיל בבחירות הנשיאות

אל-חסכה – סאנא

שבטי ערב שבאזור אל-ג’זירה של סוריה כמו שבט אל-ג’חיש, שבט טאי, שבט אל-בקארה ושבט אל-ג’בור, כולם גינו את הנוכחות הבלתי לגיטימית הטורקית והאמריקנית בשטחי סוריה אשר נשדדו אוצרותיה כמו הנפט והחיטה.

הם קראו בהודעה משלהם לגרש את כל הכובשים הזרים והטרוריסטים משטחי המולדת הסורית ולשמור על המרכיבים החברתיים, התרבותיים, המדעיים, המקצועיים, הכלכליים והדתיים שלה.

מצד אחר קראו השבטים הנ”ל כולם לסורים שהסתבכו והצטרפו לשורות קסד, שיעזבו את זה ויחזרו לחיק המולדת כדי לפנות לקלפיות ב-26 לחודש השוטף ולתרום חלק פעיל בבחירות התחוקתיות אשר דרכן ייקבע מי הוא הקברנט האמור לתפוס את הגה הספינה הסורית כדי להוביל אותה לחוף המבטחים.