צוותי הכיבוי פועלים על כיבוי השריפה שפרצה בבית הזיקוק חומס