3 מועמדים חדשים לנשיאות הרפובליקה

דמשק – סאנא

ראש מועצת העם חמודה סבאע’ מסר כי המועצה קיבלה היום 3 פניות חדשות מבית הדין התחוקתי העליון ובהן הביעו 3 תושבים את הרצון שלהם לעבור למועמדות נשיאות הרפובליקה.

ראש המועצה הבהיר כי שלושת המועמדים החדשים הם מוהנד נדים שעבאן, מוחמד מואפק סאו’אן ובשאר חאפז אל-אסד וכולם צירפו לפניות שלהם את כל המסמכים הדרושים למען שחברי מועצת העם יהיו מודעים לכך ויוכלו לתת את תמיכתם במצב ואם הסכימו.