שני מועמדים חדשים לנשיאות הרפובליקה

דמשק – סאנא

ראש מועצת העם חמודה סבאע’ מסר כי בית הדין התחוקתי העליון מסר על שני מועמדים חדשים לנשיאות הרפובליקה והם עבד אללה סלום עבד אללה בן 65 ומוחמד פיראס רג’וח בן 55 ושניהם פנו למועצת העם במטרה להודע לצירים על מועמדותם ולקבל את תמיכתם במצב ואם הסכימו.