ספינות הכיבוש מחדשות את תקיפותיהן נגד הדייגים הפלסטינים בצפון רצועה עזה

אל-קודס הכבושה – סאנא

ספינות הכיבוש הישראלי חידשו הבוקר את התקפותיהן באש מקלעים נגד הדייגים הפלסטינים בים בצפון רצועת עזה הנצורה.

סוכנות מעאן דיווחה כי ספינות הכיבוש ירו אש בכיוון סירות הדייג של הפלסטינים בים מול אל-סודנייה בצפון הרצועה.