שיחות סוריות-ירדניות כדי לרענן את הקשרים הכלכליים הדו-צדדיים

עמאן – סאנא

ממלא מקום השגריר הסורי בעמאן עיסאם נייאל דן היום עם ראש לישכות התעשיה בירדן פתחי אל-ג’ע’ביר, בדרכי תפעול וריענון מערכת הקשרים הכלכליים בין סוריה לירדן.

אל-ג’ע’ביר הדגיש בפני העיתונאים את עומקם של הקשרים ההיסטוריים בין עמי שתי הארצות, והוסיף כי התלכדותם של קשרים אלה יכולה לסלק כל אתגר וכל עיכובים הנערמים בדרך שיתוף הפעולה הכלכלי שלהן.

השגריר נייאל הביע את הרצון של סוריה להקים מערכת קשרים אינטגרלית בין שתי המדינות האחיות ובמיוחד בתחום התעשיה לצד עיבוי פגישותיהם של אנשי העסקים מסוריה ומירדן.