הנשיא אל-אסד מוציא צו כולל החוק החדש להגנת הצרכן

דמשק -סאנא

הנשיא מר בשאר אל-אסד הוציא היום צו חקיקה מס / 8 / לשנה

2021, הכולל את חוק הגנת הצרכן החדש שמטרתו להגן על זכויות הצרכן ולהבטיח את בטיחות המזון ולמנוע מונופול על ידי קביעת בקרות ובקרה על איכות החומרים והמוצרים עם הידוק קנסות בגין מונופול, מכירה ללא חשבונית, ולא הצהרת מחירים מניפולציה של משקולות ומדידות, מכירה במחירים מופרזים ורמאות.