תוכנית התנחלותית חדשה לכיבוש מבדדת את בית ספאפא באלקודס מסביבתו הפלסטיני

אלקודס – סאנא

הכיבוש הישראלי הודיע על תוכנית חדשה להקמת יותר מ 2540 יחידות דיור בעיר אלקודס הכבושה,דבר זה מאיים לבדד את כפר בית ספאפא שהוא חולית קשר עם שאר הגדה המערבית, המהווה הפרה בוטה להחלטות הלגיטימיות הבינ”ל ובראשן החלטת האו”ם 2334 לשנת 2016 המדגישה אי לגיטימיות ההתנחלות ותובעת להפסיק אותה .

עוד הלשכה הלאומית להגנה על האדמה וההתנגדות להתנחלות של אש”ף מסרה בדוחה שפרסמה היום כי שלטונות הכיבוש הכריזו על תוכנית התנחלותית להקים יותר מ-2540 יחידות דיור חדשות באלקודס הכבושה.