המצטרפים לוועידה הבינ”ל של המעבר הדיגיטלי: כינוס המאורע בסוריה מהווה הזדמנות לנבא את העתיד הדיגיטלי שלה