אל-מוקדאד דן בשיחת טלפון עם שר החוץ של בילארוס בייחסים הדו-צדדיים בין שתי הארצות בצל האתגרים המשותפים שנתקלות בהן

דמשק – סאנא

שר החוץ והמהגרים ד”ר פייסל אל-מוקדאד דן היום בשיחת טלפון עם שר החוץ של בילארוס וולאדימיר מאקי בייחסים הדו-צדדיים בין שתי הארצות, בצל האתגרים המשותפים שנתקלות בהן, ובצורך להגברת המאמצים לקידום יחסים אלו לטובת שני העמים הידידים.

אל-מוקדאד הדגיש את התיציבות סוריה לצידה של בילארוס, ואת תמיכתה בהליכים שבהם נוקט נשיא בילארוס אל-כסנדר לוקשינקו, נגד ההתערבות הזרה בענייניה הפנימיים של בילארוס, וגינה את הסנקציות החד-צדדיות המוטלות על בילארוס ועל סוריה, בנוסף למדינות אחירות, וקבע כי מדיניות זו הפכה למדיניות קבועה אצל כמה מדינות מערביות שבאמצעותה מנסות לפגוע ברצונם של העמים.

עמיתו הביראלוסי חזר על התחייבות ארצו הקבועה להתיצב לצידה של סוריה בהנהגתו של הנשיא בשאר אל-אסד, בעימות עם מלחמת הטרור שנחשפת לה, ועם נסיונות ההתערבות בענייניה הפנימיים, והדגיש את דבקות בילארוס בכיבוד ריבונות סוריה, עצמאותה ואחדות שטחיה.

שני הצדדים הסכימו ביניהם על המשך המגעים ביניהם כדי לעקוב אחרי ביצוע ההסכמים שחתמו עליהם שתי הארצות.