הנשיא אל-אסד : האיזור עובר שלב גורלי והעמידה באיתנות של העם הסורי היא שתכריע