הנשיא בשאר אל-אסד קבל את פניו של ד“ר עלי לאריג’אני יושב ראש מועצת השורה האירנית