שר הפנים דן עם משרפיה בהקלות לשיבתם של הפליטים הסורים

דמשק – סאנא

שר הפנים ניצב מוחמד ח’אלד אל-רחמון דן עם שר ההרווחה והתיירות הלבנוני רמזי משרפיה ועם המשלחת הנלווית אליו בדרכים להידוק שיתוף הפעולה כדי להחזיר את הפליטים הסורים למולדתם בצורה מאובטחת.

השר רחמון הדגיש כי משרדו מוכן להגיש את כל ההקלות כדי לאבטיח שיבתם של הפליטים לארץ.