משרד החוץ הפלסטיני.. האדישות הבינלאומית כלפי פשעי הכיבוש משקפת את הסכמת הקהילה הבינלאומית

אלקודס הכבושה – סאנא

משרד החוץ הפלסטיני חזר על הדגשת כי המשך התקפת הפלסטינים ורכושם על ידי המתנחילים הישראלים, הנעשית בשמירתם של כוחות הכיבוש הישראלי, הוא כמעין טרור מאורגן, וציין כי האדישות הבינלאומית כלפי פשעי הכיבוש משקפת את הסכמתה על מעשים אלו.

בהודעה שפרסם משרד החוץ היום נאמר כי מתנחלים פשטו אתמול על אתרי עוקבת אלח’לדיה ושער אלעמוד בעיירה הוותיקה בעיר אלקודס הכבושה, ואתר תל אלרומידה בחברון, ופרצו לתוך בתי הפלסטינים בשמירתם של כוחות הכיבוש, וציין כי  השתיקה הבינלאומית המפוקפקת והימנעות מוסדות האו”ם מלשאת באחריותם החוקית והמוסרית לגבי פשעי הכיבוש, מעודדות אותו להרחיק לכת במעשיו אלו.