הבנק המרכזי: הפקדונות בבנקים צבוריים ופרטיים רשמו עד נובמבר שעבר עליה של 64 %

דמשק – סאנא

הפקדונות בבנקים צבוריים ופרטיים רשמו עליה של 64 % עד נובמבר שעבר אשתקד, במקביל לשנת 2019.

לפי הדוח הכלכלי של בנק סוריה המרכזי סך הפקדונות בבנקים עומד על 7,169 מליארד לירה סורית, במקביל לסכום של 4,355 מליארד לירה בסוף שנת 2019, בקצב צמיחה של 64 % ועליה בסכום של 2,880 מליארד לירה.

לפי דוח הבנק המרכזי שעור של 65 % מהפקדונות היו בבנקים הצבוריים, 21 % בבנקים הפרטיים ו-13 % בבנקים האיסלמיים.