דיונים סוריים-איראניים על פיתוח שיתוף פעולה בתחומי המדע והמחקר

טהראן – סאנא

עוזר יו”ר מועצת השורא האיסלמית האיראנית חוסיין עבד אללהיאן דן עם דיקן מכללת המשפטים באוניברסיטת דמשק ד”ר היית’ם אל-טאס בדרכי הידוק ופיתוח שיתוף הפעולה בין שתי המדינות בענייני המדע, החינוך והמחקר ולהגדיל את חילופי הפרופסורים והסטודנטים בין האוניברסיטאות של שתי המדינות.

עבד אללהיאן אמר במהלך הפגישה שהתקיימה היום בטהראן כי המודעות של הדור הצעיר והסטודנטים הסורים ועמידתם מול תוכניות האויב היוו מרכיב חשוב בשמירה על עצמאותה וכיבודה של מדינתם וסיכול תוכניות אלה.

מצידו אל-טאס אמר   כי הסטודנטים הסורים היו ועודנם לצד עמם ומדינתם מול מה שנחשף להם מבחינת קשירת קשר וטרור, וקרא לעשות יותר מאמצים כדי לפתח שיתוף פעולה אוניברסיטאי בין שתי המדינות.