סבאע’: היחסים בין סוריה לרוסיה מכים את שורשיהם עמוק

דמשק – סאנא

יו”ר מועצת העם חמודה סבאע’ נפגש היום עם חבר מועצת הדומה הרוסית מוראד בריב יו”ר התאחדות משחקי הספורט ברוסיה, ועם המשלחת הנלווית אליו.

בפגישה הגדיר יו”ר המועצה סבאע’ את היחסים שבין סוריה לרוסיה כיחסים מושרשים וחזקים, וציין כי גם היחסים הבילטרליים שבין מועצת העם בסוריה למועצת הדומה הרוסית, השיגו התקדמות גדולה בחלוף הימים.

סבאע’ הביע את תקוותו שתושג התקדמות גדולה יותר בקדום היחסים בין שתי הארצות בכל התחומים כולל בכך הספורט.

באריב הדגיש את חשיבות קדום היחסים בין רוסיה לסוריה בכל התחומים ובעקר הפרלמנטריים, וציין כי מועצת הדומה הרוסית מוכנה להגיש כל תמיכה לסוריה כולל בכך בתחום הספורט.