משרד החוץ הפלסטיני דרש מחדש את הגנת האתרים הקדושים

אל-קודס הכבושה – סאנא

משרד החוץ הפלסטיני חזר ודרש מהקהילה הבינ”ל ומארגוני האו”ם הרלוונטיים לשאת באחריות החוקית והאיתית שלהם ולספק מגננה לאתרים הקדושים שבתון השטחים הכבושים הן אלה של המוסלמים והן אלה של הנוצרים, ובכן לאלץ את  הכיבוש הישראלי שיפסיק את הפרותיו בנושא זה.

ראוי לציין כי  הפגיעה הישראלית באתרים הדתיים של המוסלמים וגם של הנוצרים, מונעת מהתושבים הפלסטינים ללכת ולקיים את התפילות שלהם במסגרת חופש הדת.