תוכנית התנחלותית חדשה לבודד את אל-קודס משאר חלקי הגדה המערבת

אל-קודס הכבושה – סאנא

שלטונות הכיבוש הישראלי מסרו על תוכנית חדשה המיועדת להקים אלפי יחידות דיור חדשות בעיר אל-קודס הכבושה, דבר המאיים לבודד אותה משאר חלקי הגדה המערבית ולהגר אלפי פלסטינים, וכל זה במסגרת תוכניות  הסיפוח והטלת העובדות החדשות בשטח כדי לטרפד כל סיכוי בפני הקמת המדינה הפלסטינית העצמאית שבירתה אל-קודס .

בהקשר זה אפשר לציין כי התוכנית החדשה מיועדת להקים 4000 יחידות דיור חדשות על שטח הנאמד ב- 12443 דונמים משטחי התושבים הפלסטינים, וכל זה במטרה להרחיב התנחלות שהוקמה במזרח אל-קודס הכבושה, ובכן לקשור אותה עם רשת דרכים גזענית אשר תמנע מהפלסטינים לעבור מכל הפינות ובכן תנתק את הרצף הגאוגרפי עם הגדה ותבודד אותה כליל.