מבזקים

סבאע’ צריך לשים קץ לפוליטיזציה של הפעילות האינושית בסוריה ולתמוך במאמציה בתחומים האינושי והפתוח

ניו יורק – סאנא

נציג סוריה הקבוע ליד האו”ם בסאם אל-סבאע’ הדגיש את הצורך לשים קץ לפוליטיזציה הפעילות האינושית בסוריה, ולתמוך במאמציה בתחום האינושי ובתחום הפתוח כדי לאפשר שיבתם של המהגרים שבפנים ובחוץ, וציין כי שיתוף הפעולה מצדה וההקלות שהגישה תרמו בהשגת השגים קונקרטיים חרף האתגרים הגדולים המתבטאים במאבק בטרור ובההשלכות השליליות של הסנקציות החד-צדדיות, ופעולות התוקפנות והכיבוש.

אל-סבאע’ הבהיר בישיבה למועצת הביטחון שהתקיימה באמצעות הווידאו כי סוריה שתפה פעולה בצורה רצינית וקונסטרקטיבית לאורך שנות המשבר עם האו”ם ועם המדינות הידידות גם כן עם השותפים האינושיים ובראשם הסהר האדום הערבי הסורי, הוועדה הבינ”ל לצלב האדום וכ-50 ארגונים זרים עצמאיים נוספים, הפועלים ברשיון בתוך סוריה, וציין כי האמת שלנגד עיניהם של כולם משקפת שלמרות ניסיונות העמעום שמפעילים גורמים מסוימים, כי האו”ם וסוכניותיו על כל צרורותיהם לא היו משיגים שום השג בתחום האינושי בסוריה אלמלא הגבוי וההקלות הגדולים שהעניקה להם ממשלת סוריה.

אל-סבאע’ הדגיש כי שדרוג המצב האינושי בסוריה מצריך התחיבות חזקה בריבונות סוריה ובאחדות שטחיה, כפי שקבעו כל החלטות מועצת הביטחון הרלוונטיות, כולל בכך עצירת שליחת משלחות בצורה בלתי חוקית דרך הגבול לקיום פגישות עם ארגוני טרור ומיליציות בדלניות וישיות בלתי חוקיות.