בנוכחותו של ראש הממשלה נפתחו עבודות פורום פיתוח הסיקטור החקלאי

דמשק – סאנא

בנוכחותו של ראש הממשלה המהנדס חוסין ערנוס נפתחו עבודות פורום פיתוח הסיקטור החקלאי בארמון האמויין שבדמשק תחת כותרת “בכיוון כלכלה חקלאית תחרותית “.

יש לציין כי הפורום ידון באתגרים הניצבים בפני הסקטור החקלאי בנוסף לאמצעים הדרושים לפיתוח וקידום החקלאות בסוריה .