פורום סרפקס 2021 נפתח בדמשק בהשתתפות 65 חברות

 דמשק – סאנא

בהשתתפות 65 חברות מקומיות, ערביות ובינלאומיות מתמחות בסקטור השירותים נפתחו אתמול עבודות המושב השישי של אנשי וגברות העסקים סרפקס 2021 בדמשק תחת הכותרת “נפגש להתקדם”, לרבות חברות מעיראק, ירדן, איראן ומצרים.

עבודות הפורום יימשכו שלושה ימים בראשותו של מנהל קבוצת משהדאני הבינלאומית לירידים ולוועידות המאורגנים, מנהל הקבוצה ח’לף משהדאני אמר לכתב סאנא כי מטרת הפורום היא להעביר תמונה אמיתית למציאות הכלכלה הסורית בשלב זה.