מבזקים

הבורסה בדמשק: סחר ב 24195 מניות שערכן עולה על 3 מיליון לירה

דמשק – סאנא
אינדיקס הבורסה בדמשק עלה בשעור של 0.04 נקודה במקביל למושב שעבר, ורשם 1236.20 נקודה בעקבות הסחר ב 24195 מניות בערך שעמד על 3.015 מיליון לירה סורית.
מנית החברה הצבורית לתעשית שמן עלתה בשעור של 3.94 % ורשמה מחיר 234.37 לירות.
מנית בנק קטר הלאומי ירדה בשעור 0.12 % והגיעה למחיר 116.05 לירות, בנק אלשאם ירדה בשעור 1.62 % והגיעה למחיר 100.48 לירות, ומנית בנק סוריה הבינלאומי מוסלמי ירדה בשעור 0.27 % והגיעה למחיר 106.53 לירות. מניות בנק אלברקה ובנק בימו הסעודי- צרפתי היו שוות בערכן למושב הסחר הקודם.