מבזקים

המהנדס ערנוס משיק את הפעילות של יריד “תעשיה סורית” העוסק בתחום יצוא התלבושת והטקסטיל