המהנדס ערנוס דן עם יו”ר הצד האיראני בלישכת הסחר הסורית-איראנית בתפקיד המגזר הפרטי בקדום שיתוף הפעולה הכלכלי בין שתי הארצות

דמשק – סאנא

ראש הממשלה המהנדס חוסין ערנוס נפגש היום בבוקר עם יו”ר הצד האיראני בלישכת הסחר הסורית-איראנית המשותפת כיואן כאשפי ועם המשלחת הנלווית אליו, ודן אתם בקדום יחסי שיתוף הפעולה הכלכלי ותגבור סחר החלפין בין שתי הארצות.

שני הצדדים שמו דגש על חשיבות פתיחת אופקים חדשים לשיתוף הפעולה כדי לעמוד בפני הסנקציות המוטלות על סוריה ואיראן, ותפקיד המגזר הפרטי לחיזוק שיתוף הפעולה הכלכלי, וזאת לנוכח יכולותיו ומומחיותו בתחום הפעילות המסחרית.

המהנדס ערנוס הדגיש את חשיבות חיזוק שיתוף הפעולה בין העסקים הכלכליים והחברתיים בשתי הארצות, בתחומי ציוד בתי החרושת, והקמת פרויקטים משותפים וקיום סחר חלפין כדי לענות למצרכיהם של השווקים בשתי הארצות.