המועצה הבצועית של ארגון הבריאות הבינ”ל דחתה את ניסיונה של הישות הישראלית לבטול הסעיף הקשור במצב הבריאותי בשטחים הפלסטיניים והגולן הסורי הכבושים

ג’ינבה – סאנא

המועצה הבצועית של ארגון הבריאות הבינ”ל דחתה ההצעה שהעלתה ישות הכיבוש הישראלית להסיר את הסעיף שכותרתו “המצב הבריאותי בשטחים הפלסטיניים הכבושים כולל בכך מזרח עיר אל-קודס והגולן הסורי הכבוש” מסדר יומו של המחזור הבא של המועצה של ארגון הבריאות הבינ”ל, וזאת משום שהצעתה נתקלה בהתנגדות הרוב, של 15 מדינות.

בנאום שנשא נציג סוריה הקבוע ליד האו”ם בג’ינבה השגריר חוסאם א-דין אלא, לפני ההצבעה במחזור ה-148 של המועצה, אמר כי שלטונות הכיבוש הישראלי ממשיכים מאז 1967 למנוע את כל משלחות החקירה שהורכבו על ידי האו”ם, כולל בכך אלה שהורכבו לפי החלטות מועצת ארגון הבריאות הבינ”ל, מלהגיע לגולן הסורי הכבוש כדי לבדוק את המצב שם ולהגיש הצעותיה בענין זה.

השגריר אלא הדגיש כי אין ביכולתם של הנתונים המדיניים וההאשמות השקריים לעקוף את ההתחיבויות החוקיות של שלטונות הכיבוש, ואין ביכולתם להסתיר את מעשיה ההרסניים של ישות הכיבוש באזור, וכי ניסיונותיה להסתתר מאחורי מסכות אינושיות מזויפות לא יוכלו להסתיר את תמיכתה הלוגיסטית הישירה בקבוצות הטרור הקשורות בארגון אל-קאעדה בתוך שטחי סוריה, וזאת תחת כיסוי סיוע אינושי.

נציג מדינת פלסטין השגריר איבראהים ח’רישה מצדו קרא לאלוץ ישראל בהיותה כוח של כיבוש לציית להתחיבויותיה החוקיות לפי החוק הבינ”ל האינושי והסכם ג’ינבה הרביעי, ובעקר בקשר למצבם הבריאותי של האסירים הפלסטינים שבבתי המעצר הישראליים ולהפסיק הפרותיה.